Центр оборонних стратегій

Цільова модель територіальної оборони України

Російська військова загроза стала визначальним чинником для формування не тільки порядку денного української безпеки, але і загальноєвропейського дискурсу в галузі безпеки. Гібридна війна ведеться супротивником на всій території України та поза її межами.

Російська агресія, яка є визначальною загрозою українській безпеці, незалежності та недоторканості територій нашої держави, має комплексний характер. Перед українською стороною постає необхідність протистояти гібридним діям РФ одночасно у воєнній, правоохоронній, інформаційній, кібернетичній, енергетичній сферах, сфері прав людини, національних меншин, корінних народів та міжконфесійних відносин, сфері історичної політики, аби не дозволити опонентові досягти вигідних йому суспільно-політичних наслідків у державі.

Важливим завданням держави в таких умовах є врахування комплексності загроз, поступового їх переміщення від лінії фронту на Донбасі в тил, і вибудування системи Територіальної оборони (ТрО) держави у такий спосіб, щоб повною мірою забезпечувати національну всеохоплюючу резілієнтність/стійкість.

Цим документом експерти Центру оборонних стратегій (ЦОС) пропонують власне бачення цільової моделі ТрО, метою якої є досягнення такого стану безпеки національної території, громад, окремих громадян, за якого забезпечується стале функціонування інститутів держави, повна реалізація конституційних прав і свобод громадян. Ця модель базується на двох основних принципах – територіальності і широкого залучення населення до ТрО.