Центр оборонних стратегій

Результативність застосування законодавчих змін щодо посилення відповідальності військовослужбовців

Минулого року українські законодавці вирішили, що проблемні питання дотримання військової дисципліни треба вирішувати тактичним шляхом – через посилення адміністративної та кримінальної відповідальності. Закон № 2839-IX від 13.12.2022 (далі закон № 2839) було прийнято попри суспільний резонанс та без ретельного аналізу проблем правозастосування у сфері військових правопорушень. Серед іншого, необхідність внесення змін обґрунтовувалася тим, що суди неоднаково застосовують норми кодексів під час ухвалення рішень по суті, що негативно впливає на стан військової дисципліни та правопорядку у Збройних Силах України. Неоднорідна судова практика розгляду справ, на думку народних депутатів, моделює негативну поведінку серед військовослужбовців та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних з самовільним залишенням військової частини під час виконання обов’язків військової служби.

Через певний час маємо можливість проаналізувати, наскільки внесені зміни виявились дієвими, чи дійсно судова практика стала однорідною, і чи тактика локального коригування законодавства себе виправдала.